ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

Στοιχεία Συμμετέχοντος


  • * Πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά προκειμένου να γίνει δεκτή ή αίτηση
 Τιμολόγιο Π.Υ. Απόδειξη Π.Υ.
Στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου


Με τη συμπλήρωση της Αίτησης, ο εκπαιδευόμενος ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ να μεταχειριστεί πληροφορίες, έγγραφα, αρχεία κλπ υλικό ιδιοκτησίας της επιθεωρούμενης εταιρείας με ΠΛΗΡΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόκτηση, κατοχή, διάδοση, κοινοποίηση και καθ'οιονδήποτε τρόπο ΜΕΤΑΔΟΣΗ του υλικού. Το σύνολο των σημειώσεων, οι αναφορές επιθεώρησης και τα αντίγραφα των Προτύπων, παραδίδονται στους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();