ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Διοργανωση επιτοπιων επιθεωρησεων για την αποκτηση επαγγελματικης εμπειριας, σε επιχειρησεις εντος του Νομου Αττικης βασει των απαιτησεων των διεθνων προτυπων ISO 9001 & ISO 22000 .

Από το σύνολο των επαγγελματιών που ολοκληρώνουν κάποιο σεμινάριο επαγγελματικής κατάρτησης επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και στην πράξη τις γνώσεις και τα εφόδια που απέκτησαν. Ως αποτέλεσμα η γνώση αυτή να χάνεται και τελικά να αχρηστεύεται αντί να καλλιεργείται και να εμπλουτίζεται. Έχοντας εντοπίσει την ανάγκη αυτή της αγοράς, η DM WORTH σε συνεργασία με το Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Alexander Moore (αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του Βρεταννικού Φορέα BM TRADA) προχωρεί στην οργάνωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Επιθεωρήσεων σε πραγματικές εταιρείες όλων των κλάδων και των δραστηριοτήτων.
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Επιθεωρήσεων (για την ώρα τα πρότυπα πάνω στα οποία γίνεται η επιθεώρηση είναι το ISO 9001 για Διαχείριση Ποιότητας και το ISO 22000 για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων), απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει είτε Σεμινάριο Εσωτερικών Επιθεωρητών, είτε Σεμινάριο Κυρίων / Επικεφαλής Επιθεωρητών. Η ολοκλήρωση ενός από τα δύο αυτά σεμινάρια είναι προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Επιθεωρήσεων της DM WORTH.
ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟΧΟΙ:

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσομοίωσης Επιθεωρήσεων είναι η εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες όλων των μεθόδων επιθεώρησης που έχουν διδαχθεί κατά τα σεμινάρια Εσωτερικών ή επικεφαλής Επιθεωρητών. Οι υποψήφιοι καλούνται να διεξάγουν μια πραγματική επιθεώρηση σε επιλεγμένη εταιρεία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των εισηγητών. Η επιθεώρηση γίνεται με βάση εξειδικευμένα έντυπα τα οποία καθοδηγούν τους υποψήφιους στην ανάπτυξη του ερωτηματολογίου τους.

Το Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας  Επιθεωρήσεων έχει τρείς διακριτές φάσεις:

α) Φάση Προετοιμασίας: Με την καταβολή και επιβεβαίωση της κράτησης, μια εβδομάδα πριν την ημέρα έναρξης του Προγράμματος οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν στο email τους το εκπαιδευτικό υλικό όπως και μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την εταιρεία που θα επισκεφθούν. Η ενημέρωση περιλαμβάνει τη διεύθυνση της εταιρείας, το αντικείμενο, και κατά περίπτωση κάποια κομμάτια από το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας (βασικές διεργασίες, κατάλογος εγγράφων και αρχείων). Σε αυτή τη φάση οι υποψήφιοι καλούνται στο χρόνο τους να μελετήσουν την τεκμηρίωση και αν είναι δυνατόν να προετοιμάσουν κάποιες ερωτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ως προς το οποίο θα γίνει η Επιθεώρηση. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί προσομοίωση του Stage 1.

β) Φάση Διεξαγωγής της Επιθεώρησης: Το Πρόγραμμα Προσομοίωσης γίνεται σε ομάδες των πέντε ατόμων. Κάθε ομάδα αποτελεί ομάδα επιθεωρητών με τον εισηγητή στο ρόλο του Επικεφαλή επιθεωρητή. Πριν την Εναρκτήρια Σύσκεψη με τον εκπρόσωπο της εταιρείας, γίνεται μια προσυνάντηση του Εισηγητή με τους υποψήφιους προκειμένου να γίνει μια σύντομη ενημέρωση, να μάθει ο κάθε υποψήφιος το Τμήμα που θα επιθεωρήσει και να επιλυθούν απορίες. Στη συνέχεια γίνεται η επιθεώρηση όπως έχει συμφωνηθεί με τους υποψηφίους να παίρνουν συνεντεύξεις από το προσωπικό και να κρατούν σημειώσεις. Στο τέλος και μετά από σχετικό έλεγχο του εισηγητή, κατά την Καταληκτική Σύσκεψη, παρουσιάζονται στον Εκπρόσωπο της επιχείρισης οι Μη Συμμορφώσεις που ευρέθησαν.

γ) Φάση Ανασκόπησης της Επιθεώρησης: Την επόμενη μέρα στα γραφεία της DM WORTH γίνεται ανασκόπηση της Επιθεώρησης και ακολουθεί ολιγόλεπτη συζήτηση του εισηγητή με τους υποψηφίους. Η μέρα κλείνει με τη σύνταξη του report επιθεώρησης, ξεχωριστά από καθένα υποψήφιο. Απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την DM WORTH και Βεβαίωση Υλοποίησης Επιθεώρησης από την Εταιρεία που επιθεωρήθηκε ως αποδεικτικό της εμπειρίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Το Εκπαιδευτικό Υλικό που παρέχεται στους εκπαιδευόμενους για τη διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος χωρίζεται σε τέσσερα βιβλία-μέρη:

α) Βιβλίο 1 – ΘΕΩΡΙΑ
(Προετοιμασία και Διεξαγωγή Επιθεώρησης, Συγγραφή Αναφορών Μη Συμμόρφωσης / Παρατήρησης και Αναφοράς Επιθεώρησης)

β) Βιβλίο 2 – ΕΝΤΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
(Αυτά χρησιμοποιούνται και συμπληρώνονται από τους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης)

γ) Βιβλίο 3 – ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
(Χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευόμενους την ημέρα που συντάσουν την Αναφορά Επιθεώρησης στα γραφεία της DM WORTH)

δ) Βιβλίο 4 – ΠΡΟΤΥΠΟ
(ISO 9001 ή 22000 ανάλογα με την περίπτωση – Επιστρέφεται στον εισηγητή στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος)

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας  Επιθεωρήσεων είναι διαδραστικό.Οι υποψήφιοι υπό την καθοδήγηση του εισηγητή αλλά και με τη χρήση των ερωτηματολογίων, που θα έχουν προετοιμάσει, παίρνουν συνεντεύξεις από το προσωπικό και τη διοίκηση, παρατηρούν τους χώρους της εταιρείας, τις κινήσεις, τις πρακτικές και τη συμπεριφορά του προσωπικού. Οι ερωτήσεις γίνονται πάντοτε βάσει των απαιτήσεων του προτύπου, ενώ στα έντυπα έχει προβλεφθεί χώρος για τήρηση σημειώσεων που θα χρησιμοποιήσουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συντάξουν Μη Συμμορφώσεις ή Παρατηρήσεις – Ευκαιρίες προς βελτίωση. Καθε τμήμα της επιχείρησης επιθεωρείται από έναν υποψήφιο ενώ όλοι κρατούν σημειώσεις ταυτόχρονα. Έτσι όλοι έχουν σημειώσεις για το σύνολο των διεργασιών της εταιρείας προκειμένου να συντάξουν – εφόσον υπάρχει – Μη Συμμόρφωση ή Παρατήρηση και την Αναφορά (report) Επιθεώρησης την επόμενη μέρα.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να έχουν μελετήσει το υλικό που θα τους έχει αποσταλεί μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία της διεξαγωγής της επιθεώρησης ώστε να έχουν προετοιμάσει το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιήσουν.
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εφαρμόζουν τις καλές πρακτικές επιθεωρήσεων και κρατούν σημειώσεις και εκδίδουν Μη Συμμορφώσεις ή Παρατηρήσεις υπό την καθοδήγηση των εισηγητών.
Την επόμενη μέρα στα γραφεία της DM WORTH, με βάση τις σημειώσεις και τις Αναφορές Μη Συμμόρφωσης, συντάσσουν ο καθένας την Αναφορά (Report) Επιθεώρησης ως αξιολόγηση.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Με το πέρας του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προσομοίωσης Επιθεωρήσεων, απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο της Εταιρείας στην οποία έγινε η προσομοιωμένη επιθεώρηση. Με το πέρας του προγράμματος η DM WORTH προσφέρει σε όσους το επιθυμούν τη δυνατότητα ανάπτυξης Άμεσης Συνεργασίας με επιχειρήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται και ζητούν επιθεωρητές είτε για μόνιμη συνεργασία, είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εισηγητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες επιθεωρητές με πολύχρονη εμπειρία στην εκπαίδευση επιθεωρητών. Είναι πιστοποιημένοι από το Διεθνές Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών IRCA (www.irca.org) και λαμβάνουν συνεχείς μετεκπαιδεύσεις για τις αλλαγές επί των προτύπων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας Επιθεωρήσεων είναι 2 ημερών:

1η μέρα (εταιρεία που γίνεται η επιτόπια επιθεώρηση):
10.00 Συνάντηση στις Εγκαταστάσεις της προς επιθεώρηση εταιρείας, ενημέρωση ομάδας εκπαιδευόμενων από εισηγητή
11.00 Εναρκτήρια Συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρείας
11.15 Έναρξη Επιτόπιας Επιθεώρησης
13.45 Ανασκόπηση Ημέρας 1
14.00 Καταληκτική Σύσκεψη & Παρουσίαση Αναφορών Μη Συμμόρφωσης

2η μέρα (γραφεία DM WORTH):
10.00 Σύνταξη Αναφοράς (report) Επιθεώρησης & Ανοικτή Συζήτηση
11.00 Παρουσίαση Προγράμματος SAP
11.45 Ολοκλήρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος – Απονομές

ΚΟΣΤΟΣ , ΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι 260€ / άτομο. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται:
Το εκπαιδευτικό υλικό
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Βεβαίωση Υλοποίησης Επιθεώρησης από την Εταιρεία

ΔΕΝ συμπεριλαμβανονται τα έξοδα μετακίνησης προς την εταιρεία που θα επιθεωρηθεί. Όλες οι επιτόπιες επιθεωρήσεις γίνονται σε επιχειρήσεις εντός του Νομού Αττικής.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
50% με την λήψη της αίτησης και την επιβεβαίωση από το Τμήμα Εκπαίδευσης για τη διαθεσιμότητα της θέσης
50% 3 μέρες πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου
Σε περίπτωση εξόφλησης του ποσού εφάπαξ με την λήψη της αίτησης και την επιβεβαίωση από το Τμήμα Εκπαίδευσης για τη διαθεσιμότητα της θέσης, ισχύει έκπτωση 10%

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();