ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η DM WORTH προσφέρει τις εξής υπηρεσίες αναφορικά με τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων.
 • Εσωτερικοί Έλεγχοι βάσει απαιτήσεων Διεθνών Προτύπων Ασφάλειας Τροφίμων και των απαιτήσεων της επιχείρησης του Πελάτη-
 • Συνεργάτη σχετικά με την ασφάλεια των Τροφίμων
 • Εσωτερικός Έλεγχος εφαρμογής Υγειονομικών Απαιτήσεων
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (1ου Μέρους)
 • Επιθεώρηση Προμηθευτών της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων (2ου Μέρους)
 • Επιθεώρηση Πελατών Φορέων Πιστοποίησης σε Διαπιστευμένα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Τροφίμων (3ου μέρους)
 • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του HACCP / ISO 22000 (Μελέτη-
 • Εγκατάσταση-Συντήρηση-Βελτίωση)
 • Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 • Εκπαίδευση Επαγγελματιών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς
 • Πρότυπου ISO 22000 η/και των αρχών του HACCP κατά Codex Alumentarius.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();