ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η DM WORTH προσφέρει τις εξής υπηρεσίες αναφορικά με τη Διαχείριση Ποιότητας.
  • Εσωτερικοί Έλεγχοι βάσει απαιτήσεων Διεθνών Προτύπων Ποιότητας και των απαιτήσεων της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (1ου Μέρους)
  • Επιθεώρηση Προμηθευτών της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη (2ου Μέρους)
  • Επιθεώρηση Πελατών Φορέων Πιστοποίησης σε Διαπιστευμένα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας (3ου μέρους)
  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001 (Μελέτη-Εγκατάσταση-
  • Συντήρηση-Βελτίωση)
  • Εκπαίδευση Επαγγελματιών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();