ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η οικονομοτεχνικη μελετη αποτελει υποστηρικτικο εργαλειο για την Αναλυση Επενδυσεως και την υπαγωγη της σε χρηματοδοτικα και αναπτυξιακα προγραμματα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ:

Μελέτες Εντοπισμού Επιχειρηματικής Ευκαιρίας.
Η επιχειρηματική ευκαιρία δεν είναι απλώς το συστατικό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, αφού καταδεικνύει την κατεύθυνση ή το στόχο όπου η τελευταία θα πρέπει να επικεντρωθεί. Συνεπώς, το ζήτημα της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι ιδιαίτερα σοβαρό για όποιον θελήσει να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, τόσο σε θεωρητικό (Επιχειρηματικός Σχεδιασμός) όσο και σε πρακτικό επίπεδο (Προγραμματισμός, Ωρίμανση, Υλοποίηση, Παρακολούθηση, Διερεύνηση Προβλημάτων και Επίλυση, Νέος Προγραμματισμός).
Η έννοια τoυ Εντοπισμού της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας περιλαμβάνει την ανακάλυψη, αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που συνίστανται στην εισαγωγή νέων πρώτων υλών, προϊόντων και υπηρεσιών, στον τρόπο οργάνωσης, νέων αγορών, στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων διαδικασιών.
Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας
Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας είναι να καθορίσει το απαιτούμενο κόστος και τους απαιτούμενους πόρους μιας επένδυσης για την επίτευξη της. Παράλληλα, καταγράφεται και αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή ο ανταγωνισμός. Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες, προβλέπονται, καθορίζονται και οριοθετούνται στόχοι λειτουργίας και εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τον υπολογισμό των ροών κεφαλαίου, ροών εσόδων ενώ συγχρόνως εκτιμάται η ικανότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού – Business Plan
Η μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι ο οδηγός μιας επιχείρησης, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναπτυξιακή της πορεία, τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, τις αξίες και τους στόχους στους οποίους βασίζεται.
Μέσω μιας μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού ο επιχειρηματίας λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου που δραστηριοποιείται καθώς και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που πιθανόν να εμφανιστούν. Ταυτόχρονα αναλύει και τις απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσει. Τέλος βοηθά την επιχείρηση να διαμορφώσει την μακροπρόθεσμη στρατηγική της και να εκμεταλλευτεί καλύτερα τους πόρους της.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

* Στρατηγική ανάλυση και καταγραφή του εξωτερικού περιβάλλοντος
* S.W.Ο.T. και P.E.S.T.E.L. ανάλυση
* Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος και καταγραφή των μετρήσιμων και μη πόρων της επιχείρησης
* Οργανωτική παρουσίαση της επιχείρησης
* Καταγραφή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων, της επιχειρηματικής αποστολής (corporatemission) και αναζήτηση του επιχειρηματικού οράματος (vision)
* Ανάλυση και καταγραφή των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από την επιχείρηση και προτάσεις με γνώμονα την μελλοντική ζήτηση
* Ανάλυση του δικτύου διανομής και διάθεσης
* Παρουσίαση της εμπορικής πολιτικής και τις διαφημιστικής εκστρατείας
* Καταγραφή των ανθρωπίνων πόρων (HR) και προτάσεις για τις μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης
* Επενδυτικό πρόγραμμα και προτάσεις χρηματοδότησης
* Προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές και ισολογισμοί καθώς και προσδοκώμενο μερίδιο αγοράς.
* Συμπεράσματα–Λοιπές προτάσεις

Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός απαντά ενδεικτικά στα εξής ερωτήματα:
  • Η επιχειρηματική ιδέα του Πελάτη-Συνεργάτη είναι βιώσιμη;
  • Ποιά είναι η καλύτερη δομή που πρέπει να έχει η επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη βάσει μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας;
  • Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται;
  • Σε ποιό βαθμό και με ποιόν τρόπο είναι απαραίτητη η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας;
  • Η Swot Ανάλυση.
  • Ποιοί είναι οι καταλληλότεροι και ρεαλιστικότεροι Στρατηγικοί Στόχοι της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη;
  • Ποιά είναι η καταλληλότερη μέθοδος ανάπτυξης πωλήσεων (marketing development) για την επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη;
  • Ποιό είναι το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό και ποιός ο τρόπος διαχείρισής του βάσει του μεγέθους, του αντικειμένου της δραστηριότητας και των στόχων της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη;
  • Από ποιές πηγές μπορεί να χρηματοδοτηθεί η υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη;
  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνικών.
Μελέτες Αποτίμησης
Σε περιπτώσεις πώλησης ή προσέλκυσης νέου μετόχου σε μια επιχείρηση, η εταιρία μας παρέχει την κατάλληλη μελέτη αποτίμησης. Αντικείμενο της είναι η αξιολόγηση των κεφαλαιακών της στοιχείων και εκτίμηση της εμπορικής της αξίας. Με τον παραπάνω τρόπο αποτιμάται η πραγματική αξία, της όποιας επιχείρησης την στιγμή την πώλησης.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();