ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η DM WORTH αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική πραγματικότητα έχει αναπτύξει τις εξής εφαρμογές.
  • GAP analysis (προαπαιτούμενη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων)
  • Ηaccp cloud
  • Haccp audit
  • ISO cloud
  • ISO audit
  • Restaurant audit
  • Σεμινάρια SAP

GAP ANALYSIS (μονο για Συνεργατες της Εταιρειας)

Σκοπός της εφαρμογής είναι – με τη βοήθεια στοχευμένων ερωτήσεων – να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση μιας επιχείρησης τροφίμων και να επισημάνει τις ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν και τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να γίνει χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις η μελέτη και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων είτε σύμφωνα με τις αρχές του HACCP κατά Codex Alimentarius, είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου για την Ασφάλεια Τροφίμων ISO 22000:2005. Η εφαρμογή μπορεί να “τρέξει” προς το παρόν στις εξής επιχειρήσεις τροφίμων:
α) Μαζική Εστίαση
β) Χονδρικό / Λιανικό Εμπόριο
γ) Αποθήκευση και Διανομή Τροφίμων
δ) Πρατήρια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων
Οι ερωτήσεις βασίζονται τόσο στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004/ΕΚ για την Ασφάλεια Τροφίμων, την Υγειονομική Διάταξη Υ1δ/ΓΠ οικ.96967/2012 καθώς και τον εκάστοτε Κλαδικό Οδηγό Υγιεινής ΕΦΕΤ.
Η εφαρμογή είναι πλήρως διαδικτυακή, δεν απαιτείται “κατεβάσμα” και μπορεί να λειτουργήσει τόσο σε υπολογιστή, όσο και σε tablet/smartphone. Επίσης οι ερωτήσεις συνεχώς αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους από εξειδικευμένο προσωπικό της DM WORTH και συνεχώς αναπροσαρμόζονται στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της Νομοθεσίας Τροφίμων και των Κανόνων Ορθής Πρακτικής.

HACCP AUDIT

Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εταιρείες οι οποίες διαθέτουν πιστοποιημένο ή μη πιστοποιημένο Σύστημα Ασφαλείας Τροφίμων βάσει των Αρχών του HACCP. Παρόμοιας φιλοσοφίας με το GAP Analysis, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τριμηνιαίας αυτοαξιολόγησης για την επιχείριση τροφίμων. Οι ερωτήσεις προέρχονται από τον Οδηγό Επιθεώρησης HACCP του ΕΦΕΤ. Η καινοτομία στο σημείο αυτό είναι ότι στην περίπτωση που η επιθεώρηση δείξει ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τήρηση αρχείων (π.χ. αρχεία καταγραφής θερμοκρασιών, αρχεία διακριβώσεων κλπ), δίδεται απευθείας η δυνατότητα μέσω υπερ-συνδέσμου (hyperlink) στον επιχειρηματία να “κατεβάσει” στον υπολογιστή του τα κενά έντυπα (π.χ. έντυπο καταγραφής θερμοκρασιών, έντυπο διακρίβωσης κλπ) και να προβεί σε άμεση συμπλήρωση αυτών (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά). Τα πιο συνηθισμένα έντυπα που μπορεί να “κατεβάσει” ο επιχειρηματίας είναι:

α) Έντυπο Καταγραφής Θερμοκρασιών

β) Έντυπο Προγράμματος Καθαρισμού και Απολύμανσης

γ) Έντυπο Καταγραφής Μετρητικού Εξοπλισμού και Διακριβώσεων

δ) Έντυπο Καρτέλας Εκπαίδευσης

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();