ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ

  "Όταν δεν ξέρεις που πας, δε σε νοιάζει ποιο δρόμο θα διαλέξεις". Η εταιρεία μας προβαίνει σε λεπτομερή καταγραφή και αποσαφήνιση των αναγκών, των προβληματισμών, των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων του πελάτη μας ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε πλήρως στις προσδοκίες του.

 • ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

  "Κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας..." Αναλύοντας και αξιολογώντας όλες τις πιθανές προτάσεις, η εταιρεία μας μέσω μιας διαδικασίας εσωτερικών διαδοχικών ελέγχων, προκρίνει και εγκρίνει τη βέλτιστη λύση για τις προσωποποιημένες ανάγκες του πελάτη μας.

 • ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ!

  Η εταιρεία μας, υλοποιεί και ελέγχει όλα τα στάδια εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδιασμού, παρέχοντας ταυτόχρονα συνεχή και λεπτομερή ενημέρωση προς τον πελάτη έτσι ώστε να τον καταστήσει ενεργό μέρος του.

 • ΕΛΕΓΧΟΣ

  Στη φάση αυτή η εταιρεία μας επιβεβαιώνει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδιασμού βάσει των αρχικών απαιτήσεων και προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και δεσμεύεται για την πληρότητα της παράδοσης.

 • ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  Η εταιρεία μας λειτουργώντας πλέον ως μέρος της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδιασμού, συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες της, ελέγχοντας, αξιολογώντας και αναπροσαρμόζοντας όπου χρειάζεται το σχεδιασμό, έτσι ώστε να εγγυηθεί τη μέγιστη αποδοτικότητα των λύσεων και των υπηρεσιών που υλοποίησε.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη φακέλου συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδότησης από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.
 2. Επίβλεψη και συντονισμός υλοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 1. Εσωτερικοί Έλεγχοι βάσει απαιτήσεων Διεθνών Προτύπων Ασφάλειας Τροφίμων και των απαιτήσεων της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη σχετικά με την ασφάλεια των Τροφίμων
 2. Εσωτερικός Έλεγχος εφαρμογής Υγειονομικών Απαιτήσεων
 3. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (1ου Μέρους)
 4. Επιθεώρηση Προμηθευτών της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων (2ου Μέρους)
 5. Επιθεώρηση Πελατών Φορέων Πιστοποίησης σε Διαπιστευμένα Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας Τροφίμων (3ου μέρους)
 6. Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του HACCP / ISO 22000 (Μελέτη-Εγκατάσταση-Συντήρηση-Βελτίωση)
 7. Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
 8. Εκπαίδευση Επαγγελματιών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 22000 η/και των αρχών του HACCP κατά Codex Alumentarius.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Επιλογή Επιχειρηματικού Προσανατολισμού και ανάπτυξης Μεθοδολογίας Επίτευξης σε ορίζοντα 3-5 ετών, μέσα από ένα πλέγμα κατευθυντηρίων γραμμών και ανάληψης κρίσιμων επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός απαντά ενδεικτικά στα εξής ερωτήματα:

 1. Η επιχειρηματική ιδέα του Πελάτη-Συνεργάτη είναι βιώσιμη;
 2. Ποιά είναι η καλύτερη δομή που πρέπει να έχει η επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη βάσει μεγέθους και αντικειμένου δραστηριότητας;
 3. Ποιοί είναι οι ανταγωνιστές της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται;
 4. Σε ποιό βαθμό και με ποιόν τρόπο είναι απαραίτητη η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας;
 5. Η Swot Ανάλυση.
 6. Ποιοί είναι οι καταλληλότεροι και ρεαλιστικότεροι Στρατηγικοί Στόχοι της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη;
 7. Ποιά είναι η καταλληλότερη μέθοδος ανάπτυξης πωλήσεων (marketing development) για την επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη;
 8. Ποιό είναι το καταλληλότερο ανθρώπινο δυναμικό και ποιός ο τρόπος διαχείρισής του βάσει του μεγέθους, του αντικειμένου της δραστηριότητας και των στόχων της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη;
 9. Από ποιές πηγές μπορεί να χρηματοδοτηθεί η υφιστάμενη ή νέα επιχείρηση του Πελάτη-Συνεργάτη;
 10. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας ή οικονομοτεχνικών
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
 1. Διοργάνωση επιτόπιων επιθεωρήσεων προσομοίωσης, σε επιχειρήσεις εντός του Νομού Αττικής βάσει των απαιτήσεων των διεθνών προτύπων ISO 9001 & ISO 22000 .
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 1. Εσωτερικοί Έλεγχοι βάσει απαιτήσεων Διεθνών Προτύπων Ποιότητας και των απαιτήσεων της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη
 2. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (1ου Μέρους)
 3. Επιθεώρηση Προμηθευτών της επιχείρησης του Πελάτη-Συνεργάτη (2ου Μέρους)
 4. Επιθεώρηση Πελατών Φορέων Πιστοποίησης σε Διαπιστευμένα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας (3ου μέρους)
 5. Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001 (Μελέτη-Εγκατάσταση-Συντήρηση-Βελτίωση)
 6. Εκπαίδευση Επαγγελματιών Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
 1. GAP analysis (προαπαιτούμενη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων)
 2. Ηaccp cloud
 3. Haccp audit
 4. ISO cloud
 5. ISO audit
 6. Restaurant audit
 7. Σεμινάρια SAP

εντυπο εκδηλωσης ενδιαφεροντος

']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();